Jak na paretův diagram v Excelu?

Paretův diagram je výborná pomůcka řízení jakosti. Umožňuje vybrat klíčové faktory, na které bychom měli soustředit pozornost a zdroje a nerozptylovat se faktory s nižší prioitou do doby, než ty důležitější vyřešíme. Jeho využití je např. v oblasti vyhodnocování výskytu neshod na určitém provoze.

Poznámka: Náš příklad ukazuje vyhodnocení četnosti neshod. V praxi je možné četnost ještě násobit závažností, protože ne vždy je 10 neshod jednoho typu stejně závažných jako 10 neshod jiného typu.

Zadání příkladu

Sestrojte paretův diagram pro faktory A až K podle jejich četnosti. Paretův diagram je kombinací sloupcového grafu znázorňujícího sestupně četnost faktorů a spojnicového grafu kumulativní četnosti v procentech.

Postup

Nejdříve je třeba výchozí tabulku faktorů a jejich četností seřadit dle četnosti. V Excelu vyberte sloupce s faktorem a výskytem (bez nadpisů), tj. buňky B3:C13, pak na kartě "Data" zvolte "Seřadit". V dialogu (viz obrázek) vyberte podle čeho se mají data seřadit (zde je to "výskyt") a dále zvolte seřadit sestupně, tj. "od největšího k nejmenšímu".

Vytvoření podkladové tabulky pro graf

K seřazeným sloupcům faktor a výskyt nyní dopočítáme procentuální vliv faktoru a kumulativní součet jednotlivých řádků s procenty (tj. sloupce D a E). Nejdříve si pod sloupcem "výskyt" (sloupec C) v buňce C14 spočítáme součet výskytů:

= SUMA(C3:C13)

Následně spočítáme procenta pro jednotlivé řádky tabulky. Pro první řádek s faktorem E je to např.:

= C3/$C$14

Pro další řádky stačí táhnout úchopový bod buňky D3 vpravo dole směrem dolů až k D13.

Kumulativní součty procent pak v první buňce E3 získáme čistě přenesením hodnoty z D3:

=D3

..a další buňky pod ní pak jsou součtem buňky vlevo a nad, tj. např. pro E4 platí:

= E3 + D4

Další buňky rovněž získáte tažením vzorce za úchopový bod. Nyní byste měli mít tabulku jako na dalším obrázku.

Vložení grafu

Vyberte sloupce C a E. Konkrétně buňky C3:C13 a E3:E13 (nesouvisející oblasti lze vybrat tak, že vyberete první oblast, pak při držení klávesy Ctrl vyberete dluhou oblast). Na kartě "Vložení" klikněte na "Sloupcový" a vložíte sloupcový graf jako na obrázku.

Úprava grafu

  1. Klikněte červenou řadu bodů v grafu (pokud bude řada příliš titěrná a bude problém se "trefit myší", lze vybrat místo toho červený popisek v legendě vpravo "Řady2"). Z kontextového menu (pravé tlačítko myši) vyberte "Změnit typ grafu řady" a z dialogu vyberte "Spojnicový" (první ikonka spojnicového grafu).
  2. Znova vyberte červenou řadu nebo její popisek a z kontextového menu zvolte "Formát datové řady" a zvolte "Vedlejší osa". Řada2 se zvětší na přijatelné měřítko a to bude znázorněno vpravo vlastními popisky v procentech.
  3. Vyberte popisky osy X (tj. řadu čísel 1 až 11 v grafu) a v kontextovém menu zvolte "Vybrat data". V dialogu najděte "Popisky vodorovné osy (kategorie)", je to okénko vpravo a klikněte na "Upravit", následně vyberte z tabulky ze sloupce B (faktor) jednotlivá písmena s popisky (E až K).
  4. Vyberte znovu popisky osy X (tentokrát už s písmeny E až K) a v kontextovém menu zvolte "Přidat vedlejší mřížku".
  5. Legendu vpravo můžete nyní smazat ("Řady1", "Řady2"), už ji nebudeme potřebovat.

A je paretův diagram hotov.

 

 

2007 - 2024 © small logo Ing. Vladimír Volko - poradenství pro zvyšování výkonnosti podniku