Pracovní odkazy

btn

Slovníček výkonného podniku

Některé pojmy z oblasti řízení firmy a zvyšování produktivity nám "vlezly pod kůži" více, jiné méně. Některé jsou pro nás neznámé.', 'Tento malý slovníček obsahuje pojmy a jejich názorné vysvětlení z oblastí týkajících se managementu, zvyšování efektivity a produktivity, popis nástrojů zlepšování a mnohé jiné.
btn

Jak na histogram v Excelu?

Histogram je jedním se základních nástrojů kontroly jakosti. Je vhodný např. pro zobrazení časových údajů, kde "průměrná hodnota" je spíše zavádějící a je užitečné spíše vnímat strukturu hodnot. Např. dodací doba, průběžná doba provozu, časy cyklu, atd. Tady je malý návod jak na to.
btn

Jak na paretův diagram v Excelu?

Paretův diagram je výborná pomůcka řízení jakosti. Umožňuje vybrat klíčové faktory, na které bychom měli soustředit pozornost a zdroje a nerozptylovat se faktory s nižší prioitou do doby, než ty důležitější vyřešíme. Jeho využití je např. v oblasti vyhodnocování výskytu neshod na určitém provoze.
btn

Jak na test ANOVA v Excelu?

Test ANOVA je jedním z klíčových nástrojů při vyhodnocováním měření a testování vlivu jednotlivých parametrů na výsledek měřené veličiny. Chci Vám ukázat, že tuto metodu můžete použít i bez speciálního statistického softwaru a vystačíte s Excelem.
btn

Jak na test Chí-kvadrát v Excelu?

Test Chí-kvadrát je test podobný testu ANOVA, ale používá se tam, kde analyzujeme vliv neměřitelné veličiny (atributu) na výsledek, který je taky neměřitelnou veličinou. Například "shodný/neshodný výrobek". Opět nabízím návod, jak si poradit bez statistického softwaru jen s Excelem.
btn

P-M analýza - analýza příčin

Technika analýzy jevu jako poruchy, procesní selhání na základě fyzikálních principů a objasnění mechanismu těchto jevů vzhledem ke čtyřem vstupům (zařízení, materiál, lidé a postupy). Technika je vhodná pro zkrocení chronických ztrát..
btn

Kano analýza - návrh produktu/služby

Zákazníci poskytují různé druhý zpětné vazby když sbíráme VOC. Kano model je rámec pro kategorizaci a stanovení priorit různých vlastností výkonnosti produktu nebo služby.
btn

Nefunguje nástroj "5x proč"?

Často se setkávám s tím, že nástroj 5 Why je špatně používán. Často je bez ladu a skladu moderováním brainstormingu vygenerována řada příčin, které vůbec nevedou k řešení problému. Chybí během postupu od jedné úrovně k druhé např. "ohledání terénu", vzorkování a testy, atd. Snad vám tedy pomůže pár následujících zásad, které se v reálném životě již mnohokrát řadě firem osvědčily.
btn

Co se škálou emocí?

Škála emocí je šikovná pomůcka pro efektivní jednání a komunikaci. Vysvětluje, proč je řada našich snah v komunikaci kontraproduktivní.
btn

Vy ještě nepoužíváte FTA?

Používáte ve firmě FTA? Pro totálně produktivní údržbu je to nezbytnost. Je dobrým doplňkem nástroje FMEA. Používá se ale nejen při tvorbě plánů údržby, ale i u návrhu nových procesů a layoutů či optimalizaci stávajících.
btn

Bojujete s režijními náklady? (metoda ABC)

Které produkty Vás nákladově "zabíjí", a na kterých skutečně vyděláváte, když režijní náklady vyvolané výrobou dané skupiny výrobků mohou "přebít" zdánlivě příznivý vliv přímých nákladů. Jedno z řešení, které pomůže je metoda ABC, která přece jen rozděluje režii trochu objektivnějším způsobem
2007 - 2024 © small logo Ing. Vladimír Volko - poradenství pro zvyšování výkonnosti podniku