Vy ještě nepoužíváte FTA?

Co je to FTA?

Používáte ve firmě FTA? Pro totálně produktivní údržbu je to nezbytnost. Je dobrým doplňkem nástroje FMEA. Používá se ale nejen při tvorbě plánů údržby, ale i u návrhu nových procesů a layoutů či optimalizaci stávajících. Využitelnost tedy není omezena jen na strojní zařízení, ale na spolehlivost procesů obecně. A to je přesně to, co chce nejen systém dle ISO 9001, ale i TS 16 949. A ruku na srdce, někdy i bez požadavku norem něco takového žádá prostě jen zdravý rozum.

Co je FTA?

FTA je deduktivní metoda (shora dolů, na rozdíl od FMEA, která je induktivní = odspodu nahoru) analyzující efekty spouštěcích poruch a událostí v komplexním systému.

FTA je preventivní nástroj pro odhalení potencionálních nedostatků (rizik) v etapě návrhu a vývoje nového produktu (výrobek / služba), procesu nebo systému

Symboly

Symbol Anglicky Česky Popis
And gate A brána Všechny nižší události musí nastat, aby nastala událost výše
OR gate NEBO brána Kterákoli z nižších událostí způsobí, že nastane událost výše
Inhibit gate Blokující brána Musí nastat uvedená podmínka/y, aby nižší událost vyvolala tu vyšší. Externí podmínky mimo naší kontrolu.
Priority AND gate A brána s prioritou Nižší události musí nastat v specifickém pořadí, aby způsobily vyšší událost
Exclusive OR gate Výlušná NEBO brána Vyšší událost nastane pokud nastane jedna, a to právě jedna, z nižších událostí.
Intermediate event   Událost, která vede k vrcholné události. Měla by být dále analyzována.
Basic event Základní údálost Událost na nejnižším stupni zájmu pro vrcholovou událost
Undeveloped event Nerozvíjející se událost Událost vedoucí k vrcholné události, která už se nebude dále rozvíjet. Nepotřebuje sama řešit.
Initiating event Iniciační událost Událost, která v systému nastává běžně. Může být vyvolána či nevyvolána.
Conditional event Podmíněná událost Podmínka, za které nastane událost (třeba inhibit gate)
Transfer symbol Spojovací symbol Použit, když strom pokračuje na další straně. Číslo uprostřed označuje správnou spojenou dvojici
Line conector Spojovací čára  

Základy matematiky a logiky pro FTA

Pravděpodobnost - základní vzorec

P = 1 - exp(-λt) 

P ≈ λt,  pokud λt < 0.001

  • λ = faulure rate = intenzita poruch = 1/MTBF
  • MTBF = mean time before failure = střední doba do poruchy
  • P = pravděpodobnost poruchy

Logická algebra

AND gate: P (A and B) = P (A ∩ B) = P(A) P(B)

OR gate: P (A or B) = P (A ∪ B) = P(A) + P(B) - P (A ∩ B)

* jelikož se pravděpodobnosti v FTA často pohybují pod 0,01, lze P (A ∩ B) zanedbat a P (A or B) ≈ P(A) + P(B), P (A ∩ B) ≈ 0

Exclusive OR gate: P (A xor B) = P(A) + P(B) - 2P (A ∩ B)

* u zde díky malým hodnotám je možno často P (A ∩ B)  zanedbat

Použití FTA

  1. Definuj nežádoucí stav, který má být prostudován
  2. Porozuměj systému
  3. Sestroj strom FTA
  4. Vyhodnoť strom FTA
  5. Kontroluj identifikovaná rizika
2007 - 2024 © small logo Ing. Vladimír Volko - poradenství pro zvyšování výkonnosti podniku