Proč vám nefunguje nástroj "5x proč"?

Často se setkávám s tím, že nástroj 5 Why je špatně používán. Často je bez ladu a skladu moderováním brainstormingu vygenerována řada příčin, které vůbec nevedou k řešení problému. Chybí během postupu od jedné úrovně k druhé např. "ohledání terénu", vzorkování a testy, atd.

Snad vám tedy pomůže pár následujících zásad, které se v reálném životě již mnohokrát řadě firem osvědčily.

1. proč

 • Jasná formulace důvodu pro defekt či selhání, které nastalo, srozumitelná i lidem, kteří nejsou obeznámeni s operací, kde problém nastal
 • Často toto 1. proč musí být krátká, stručná věta, která jasně vysvětluje důvod. Nezkoušejte ji obhajovat, na to bude čas později v dalších proč, i když je to přirozené pro proces myšlení. Je dobré si to napsat, i když se to zdá samozřejmé (ostatním to nemusí připadat tak samozřejmé, až budou číst ten dokument)

2. proč

 • Stručnější vysvětlení pro podporu prvního prohlášení
 • Vstupte do technické oblasti, vysvětlení se zde může větvit do několika různých kořenových příčin. Je v pořádku, pokračovat po každé větvi s jejich dalšími specifickými 3.-5. proč.

3. proč

 • Ještě neskákejte rovnou k závěrům, podstupte běžný proces myšlení i když některé zásadní kořenové příčiny se již mohou vyjevovat.
 • Toto 3. proč je kritické pro úspěšný přechod mezi zřejmým a nezřejmým. První dvě vás připravili k soustředění na oblast, kde problém mohl vzniknout; poslední tři proč vás dovedou k hlubšímu porozumění problému. Vizualizujte proces, kterým prošel produkt (mapování procesu) a zužte nejpravděpodobnější zdroje výskytu problému.
 • Nemusíte odpovídat na všechny proč najednou, je to činnost doprovázená pátráním a někdy vyžaduje odejít do procesu a prohlédnout si, co jste dříve přehlédli.
 • Můžete se splést tím, že „skočíte“ kvapně po „logických“ vysvětleních

4. proč

 • Uvolněte svou mysl od předpojatých vysvětlení a začněte 4. proč s otevřeným přístupem. Můžete dosáhnout dvou či více cest k prozkoumání, pak je prozkoumejte všechny. I když se jedna z nich neukáže být kořenovou příčinou problému, může vést ke kontinuálnímu zlepšování.
 • Nyní je čas pro zopakování analýzy příčin a následků (Ishikawa) a pokračovat 5. proč

5. proč

 • Pokud jste konečně dospěli k 5.proč, pravděpodobně jste nalezli systémovou příčinu. Většina problémů v procesu vás k nim dovede. Dokonce i za špatně fungující stroj může někdy chybně provedená preventivní údržba nebo chybné nastavení stroje.
 • Když oslovíte systémovou příčinu, udělejte to v celém procesu a detekujte oblasti, které mohou být ve stejné situaci, i když zatím žádný problém nezaznamenaly.
 • Pokud jste dosáhli 5. proč a stále se zabýváte s příčinou související s procesem, můžete potřebovat jednu nebo dvě úrovně navíc k nalezení systémové příčiny.
2007 - 2024 © small logo Ing. Vladimír Volko - poradenství pro zvyšování výkonnosti podniku