Slovníček výkonného podniku

Co je to: "OEE"?

Celková efektivita zařízení, Overall equipment efficiency

Ukazatel, který se využívá ve výrobních systémech k sledování využití stroje či zařízení. Je významný při slaďování výrobního taktu linky či výrobní buňky. OEE se sleduje zejména v úzkých místech výrobního toku. Těchto úzkých míst může být více, neboť např. díky měnícímu se sortimentu se úzká místa mohou posouvat jinam.Výpočet OEE

OEE = B/A x D/C x F/E x 100 (%)
OEE = využití x výkon x kvalita x 100

* Využití = (CPPČ - Plán. prostoje - Prostoje)/(CPPČ - Plán. prostoje)
* Výkon = (Skutečný počet vyr. kusů x Tp)/(CPPČ - Plán. prostoje)
* Kvalita = (Skuteč. poč. vyr. kusů - zmetky i opravitelné)/(Skuteč. počet vyr. kusů vč. zmetků)

Pozn. Tp = optimální čas na výrobu 1ks (tj. reálný čas, za jaký je možné vyrobit 1 ks; nesmí to být normočas, tj. neobsahuje "vatu")
Pokud naměříte OEE větší než 80%, potom buď patříte k nejlepším firmám světa, nebo pravděpodobně používáte ve výpočtu poměrně benevolentní stanovení doby A.

2007 - 2024 © small logo Ing. Vladimír Volko - poradenství pro zvyšování výkonnosti podniku