Slovníček výkonného podniku

Co je to: "5 S"?

Soubor standardů pro dosažení pořádku, efektivity práce a disciplíny na pracovišti. Tento princip bývá často považován za základ pro nasazení nástrojů a principů štíhlé výroby. V některých podnicích bývá aplikován i v kancelářích. Nemusí se tedy týkat pouze výroby. Název 5S je odvozen od počátečních písmen pěti zásad v japonštině či angličtině.1. SEIRI (sortovat, angl. Sort) - Odstranit z pracoviště všechny nepotřebné předměty, materiál a vše, co zabraňuje pohybu
2. SEITON (setřídit, angl. Set in order) - Zajistit místo pro všechno a to, že vše bude na svém místě - potřebné položky vizuálně uspořádat
3. SEISO (čistit, angl. Shine) - Zajistit, aby všechna pracoviště byla čistá a uklizena - čistota je formou prevence i kontroly
4. SEIKETSU (standardizovat, angl. Standardize - Standardizovat nové poměry na pracovišti, vytvořit a udržovat funkční, přehledný a srozumitelný systém
5. SHITSUKE (sebekázeň, angl. Sustain) - Formou školení a tréninku napomáhat dodržování standardů a vytváření správných návyků

2007 - 2024 © small logo Ing. Vladimír Volko - poradenství pro zvyšování výkonnosti podniku