Slovníček výkonného podniku

Co je to: "Lean production"?

Štíhlá výroba, Lean manufacturing

Jeden z současných trendů, jak koncipovat výrobní systém s cílem dosáhnout maximální flexiblity a efektivity. Klíčovým faktorem je zde čas a spolehlivost.Základní pilíře štíhlé výroby

- JIT - koncept právě včas, tj. eliminace přezásobení a zároveň dispozice takovými zásobami, které zajišťují bezpečnost výrobního toku.
- JIDOKA - kvalita je zabudovaná do procesu, tj. prevence před tím, aby bylo vůbec možné chybu provést, případně, aby se nemohla přeměnit ve vadu, či projít do další operace.
- MUDA - soustavná eliminace všech druhů plýtvání/ztrát
- TOK - snaha dosažení jednokusového toku místo velkých dávek spolu se zapojením tažných systémů (výrobních/zásobovacích)

2007 - 2024 © small logo Ing. Vladimír Volko - poradenství pro zvyšování výkonnosti podniku