Slovníček výkonného podniku

Co je to: "VSM"?

Mapování hodnotového toku, Value stream mapping

Základní technika štíhlé výroby. Na jejím základě mohou být imlementovány změny ve výrobním systému.Princip metody

Aplikuje se na výrobní provoz nebo jeho část.
Pro jednotlivé výrobní operace provozu jsou naměřeny
* C/T (cycle time) - čas operace jednoho výrobního cyklu (s/1ks)
* OEE - využití daného zařízení
* C/O - čas přeseřízení
* VA - doba, kdy operace přidává hodnotu
* a některé další parametry
Dále jsou stanoveny zásoby mezi operacemi.
Na základě těchto informací se počítá průběžná doba provozu/procesu a index přidané hodnoty.
Tyto výsledky jsou základem pro návrh nového uspořádání a výrobní logistiky s cílem výrazně změnit hodnotu indexu přidané hodnoty a snížit průběžnou dobu.

2007 - 2024 © small logo Ing. Vladimír Volko - poradenství pro zvyšování výkonnosti podniku