Slovníček výkonného podniku

Co je to: "Hoshin Kanri"?

Úspěšný přístup strategického managementu reagující na problémy či selhání tradičních finančních a účetnických systémů jako základu řízení firmy. Hoshin Kanri integruje všechny PDCA aktivity do systému 7 odlišných úrovní, které jsou vzájemně provázány. PDCA cyklus je rozdělen do 8 kroků:

 • P1 – Sken konkurenceschopnosti: skenujte konkurenceschopné prostředí k potvrzení vašich předpokladů o trendech v poptávce a nabídce a vašich získaných způsobilostí
 • P2 – Strategický záměr: stanovte misy, vizy a dlouhodobou strategii, která bude definovat důvod vaší existence
 • P3 – Vyrovnané portfolio: stanovte střednědobou strategii popisující, jak budete vytvářet konkurenceschopné způsobilosti v příštích 3 až 5 letech
 • P4 – Průlomová strategie: stanovte roční hoshin nebo krátkodobou strategii popisující příští kroky ve vytváření zdraví organizace
 • P5 – Rozšiřování strategie: umožňěte, aby každý věděl, kam směřujete, dovolte ostatním, aby vám řekli, jak tam dojdete; integrujte rozpočet a kontrolu procesů
 • D – Project management: naplňte plán odbornými (PDCA) metodami, intenzivně trénujte, řiďte vizuálně
 • C – Review management: vytvořte neodzuzující a neobviňující prostředí; reagujte na problémy v kvalitě, nákladech a dodání v reálném čase
 • A – 'Prezidentská' diagnóza: veďte 'prezidentské diagnoźy' (známé také jako QC audit); opakujte PDCA proces každý rok, upravujte a vyvažujte vaše strategické portfolio dle potřeby7 úrovní Hoshin Kanri

 1. Dlouhodobá strategie – obecný plán akce, který je zaměřen na dlouhý časový úsek – 5 až „100“ let – k dosažení hlavních změn či úpravy mise a/nebo vize podnikání.
 2. Střednědobá strategie – částečně dokončený plán akce včetně finančních cílů a opatření procesu zlepšování, který je zaměřen na 3 až 5 let – vytvoření způsobilostí a sladění směru podnikatelských operací s dlouhodobou strategií.
 3. Roční Hoshin – velmi konkrétní plán akce, který je zaměřen na 6 až 18 měsíců – k dosažení konkurenčních způsobilostí a sladění směru podnikatelských operací se střednědobou strategií.
 4. Taktiky – konkrétní iniciativy 6 až 18 měsíců, definované ročním hosnin, podniknuté k vytvoření specifických nových způsobilostí aplikací nových technologií a metodik na obecných podnikatelských procesech.
 5. Operace – konkrétní projekty 3 až 6 měsíců, definované ročním hosnin, podniknuté k aplikaci nových technologií a metodik na standardizované procesy specifických podnikatelských funkcí.
 6. Kaikaku – konkrétní projekty 1 týden až 3 měsíce, obvykle definované po rozšíření ročního hoshin, podniknuté k aplikaci nových nástrojů a technik při standardní denní práci.
 7. Kaizen – řešení problémů více méně v reálném čase při řešení neshod, chyb a abnormalit, které nastávají během standardní denní práci stejně jako zlepšení vyplývající z návrhů zaměstnanců.


2007 - 2024 © small logo Ing. Vladimír Volko - poradenství pro zvyšování výkonnosti podniku