Slovníček výkonného podniku

Co je to: "JIT"?

Strategie "Přesně na čas", Just In Time

JIT (Just In Time) je zásobovací strategie implementovaná za účelem zvýšení návratnosti investic (ROI) v podnikání snížením zásob v procesu a s nimi spojených nákladů. Typickýé přínosy strategie JIT jsou:

 1. Snížení přímé i nepřímé pracovní síly eliminováním činností nepřidávajících hodnotu
 2. Snížení výrobní a skladovací plochy na jednotku výstupu
 3. Snížení seřizovacích časů a skluzů díky kontinuálnímu výrobnímu procesu
 4. Snížení plýtvání, zmetků a víceprací detekováním chyb u zdroje
 5. Snížení průběžného času díky měnším výrobním dávkám, takže následující pracoviště může poskytuje zpětnou vazbu při problémech s kvalitou
 6. Lepší využití stroju a zařízení (OEE)
 7. Lepší vztahy s dodavateli
 8. Lepší integrace a komunikace mezi funkcemi jako je marketing, nákup, návrh a výroba
 9. Kontrolu kvality zabudovanou do procesu • Proces je řízen sérií signálů nebo KANBANem, který spouští u výrobních procesů výrobu další součásti.
 • Kanban jsou obvykle velmi jednoduché signály, jako výskyt či absence kusu v regálu.
 • JIT dosahuje dramatických zlepšení v návratnosti investic, kvalitě a efektivitě výrobní organizace.
 • Klíčovým předpokladem fungování JIT je zajištění tahového způsobu výroby / zásobování, plynulého výrobního toku,a vyrovnání operačních časů (= ztaktování výrobního procesu)

2007 - 2024 © small logo Ing. Vladimír Volko - poradenství pro zvyšování výkonnosti podniku