Slovníček výkonného podniku

Co je to: "Process Management"?

Procesní řízení

Oblast managementu založena na definování tzv. procesů (= souborů opakovatelných souvisejících činnstí a rutin) a jejich systematickém zlepšování ve prospěch výkonnosti a konkurenceschopnosti.
Princip procesů je "zapouzdřit" související činnosti do "procesu" tak, aby na něj šlo nahlížet jako na celek ("black box") bez nutnosti znát všechny detaily "uvnitř". Procesní řízení tím umožnilo efektivně a srozumitelně popsat a řídit komplexní systém jakým je management firmy.Typické firemní procesy
  • Marketing - cíleně vytváří obchodní příležitosti a upevňuje firemní i produktový brand (značku)
  • Obchod - využívá příležitosti generované marketingem a ve formě zakázek vytváří předpoklad pro poskytování služby či výrobu produktu
  • Plánování - racionalizuje využívání firemních zdrojů (kapacit lidí, strojů, spotřebu materiálu,...) pro naplnění smluvních závazků plynoucích z obchodu
  • Zásobování - zajišťuje zdroje (zejména materiál) na základě plánování pro potřeby výroby
  • Výroba/poskytování služby - vytváří samotný poptávaný produkt
  • Distribuce - zajišťuje předání produktu zákazníkovi -> zpětná vazba od klienta -> opět na marketing

2007 - 2024 © small logo Ing. Vladimír Volko - poradenství pro zvyšování výkonnosti podniku