Slovníček výkonného podniku

Co je to: "SMED"?

rychlé přeseřízení / rychlá výměna nástrojů, quick changeover / single minute exchange of die

Systém založený na týmové práci a zlepšování, který významně snižuje dobu změny a seřízení stroje. Rychlé změny jsou základem pro např. zvýšení flexibility výroby a zkracování průběžné doby procesu. Bývají také předpokladem pro možné snížení výrobních dávek (vynucené např. nutností rychleji reagovat na poptávky v širokém výrobním sortimentu bez navyšování rozpracovaných zásob), které by jinak mělo významné negativní dopady na efektivitu.Postup redukce seřizovacích časů

* Seřizovací čas (čas výměny nástrojů) má dvě složky: Interní činnosti - při nich je vypnuta linka a přerušena výroba
* Externí činnosti - vykonávány mimo linku při běžící výrobě (s předstihem, či na náhradním výměnném agregátu)

1. krok - Nejdříve se snažíme maximum činností přesunout do externích časů
2. krok - Poté pracujeme prioritně na zkrácení interních činností, následně i externích činností


2007 - 2024 © small logo Ing. Vladimír Volko - poradenství pro zvyšování výkonnosti podniku