Mé kurzy

Zobrazit: toolbtnicons

Během 20 leté praxe se seznam kurzů, které praktikuji "nenápadně" vyšplhal přes 40. Tady jsou:

Ekonomické kurzy

1. Ekonomika a Finance pro neekonomy 2. Finanční analýza podniku 3. Sestavování rozpočtů 4. Activity Based Costing

Obecné manažerské kurzy

5. Tvorba firemní strategie 6. Procesní řízení 7. Projektové řízení 8. Řízení změn

Řízení rizik

9. Podnikové řízení rizik 10. Procesní FMEA 11. FMEA návrhu (produktu) 12. Systémová FMEA

Soft skills

13. Time management (efektivní řízení času) 14. Zvládání stresu 15. Efektivní řízení porad 16. Řízení zájmových skupin

Řízení lidí

17. Vedení týmů 18. Vedení lidí a jak se stát se leaderem 19. Výrobní manažer 20. Mistr výroby

Řízení produkce

21. Interní logistika 22. Řízení dodávek a zásob 23. Řízení toku (a nástroj hodnotový tok) 24. Plánování výroby

Řízení jakosti

25. 8D Report 26. Řešení problémů (stanovení kořenových příčin) 27. Six Sigma 1 - DMAIC 28. Six Sigma 2 - základní statistické metody 29. Six Sigma 3 - pokročilejší statistické metody 30. Six Sigma 4 - DOE (plánování experimentu) 31. SPC - Statistické řízení procesů 32. MSA - analýza měřicího systému 33. QFD - Quality Function Deployment 34. FTA - Failure Tree Analysis

Štíhlá výroba

35. Základy štíhlé výroby 36. Štíhlý návrh produktů 37. Návrh výrobního layoutu 38. SMED (rychlé přeseřízení) 39. TPM (totálně produktivní údržba) 40. Kanban (tažné výrobní systémy) 41. Poka-Yoke (chybuvzdorné nápady) 42. Kaizen (systém zlepšování)

Ostatní

43. Čtení výkresové dokumentace 44. Normování a měření práce 45. APQP a PPAP 46. SQL - práce s databází pro potřeby manažera
2007 - 2021 © small logo Ing. Vladimír Volko - poradenství pro zvyšování výkonnosti podniku