Hlavní strana | Slovníček | Benchmark
registrace   Login: Heslo:

O aplikaci...

Žádný jazykový kurz vás nemůže naučit všechna potřebná slovíčka. Ani žádný učitel angličtiny vás nemůže donutit k tomu, abyste věnovali dostatek času a úsilí této nepopulární činnosti. To je jen na vás! K tomu, abyste dosáhli úspěchu je nutné se opakovaně učit slovní zásobu. Tato aplikace se vám to snaží trochu ulehčit.

Co zde naleznete?

Vocalubary training
Basic English
Obecná anglická slovní zásoba
2205 slov a frází
v 63 lekcích
Business English
Slovní zásoba obchodní angličtiny
1203 slov a frází
v 35 lekcích
Technical English & Science
Anglická slovní zásoba v oblasti vědy a techniky
3224 slov a frází
v 92 lekcích

Než začnete...

Jako každá aplikace i tato má kromě určitých plusů i své nedostatky. Zkoušení je založeno na porovnávání Vašich odpovědí s odpověďmi uloženými v databázi. Aplikace dokáže zamíchat slovní zásobu a dovolí Vám přeložit slovíčko s více významy v libovolném pořadí, tj. nemusíte se "trefit" do pořadí, v kterém byla slova zamíchána, což je její plus. Bohužel však nedokáže obsáhnout všechny významy, které by "živý učitel" určitě uznal. Například, je-li v překladu "osolit", bude "solit" uznáno jako chyba, což by mohlo někoho z počátku odradit od pokračování.

Aplikace ale slouží hlavně pro dril a zefektivnění výuky, bodování je spíše nástroj pro povzbuzení a motivaci k pokračování výuky než cílem samotným. Pro dobrou znalost angličtiny je nezbytné nejen ovládat širokou slovní zásobu, ale zejména umět si vybavit slovíčko ve velmi krátkém čase, čehož lze dosáhnout jen drilováním. Tento způsob drilu je navržen tak, aby byl pro Vás pokud možno pohodlný.

Pokud se pokusíte učit se slovní zásobě přímo z některé tištěné učebnice, budet to pro Vás pravděpodobně velmi nepohodlné, navíc se projeví negativně efekt "už si pamatuji, v jakém jsou slova pořadí". Pokud použijete např. metodu kartiček, kdy jednotlivá slovíčka vypíšete na kartičky (rub = anglicky, líc = česky) a můžete je zamíchat, či vyjmout ty, s kterými máte potíže, budete velmi efektivní ve výuce, ale zjistíte, že vyrábět si takovéto kartičky pro širší slovní zásobu je poměrně pracné. Zde použitá metoda je nejpodobnější oné "kartičkové metodě" a měla by pro Vás být po čase velmi efektivní.

Vyzkoušel jsem při výuce slovní zásoby řadu metod sám na sobě a tato se mi opravdu osvědčila. Tak prosím odpusťe aplikaci, že budete hodnoceni někdy "nespravedlivě" a některá synonyma prostě v překladu uznána nebudou. Rychlejší pokrok Vám za to bude odměnou.

I když řada z Vás začně výukou pravděpodobně rovnou formou testu, doporučuji alespoň jednou přečíst seznam slovní zásoby lekce i s poznámkami a přepisem výslovnosti.


Přeji hodně úspěchů a trpělivosti Vám přeje:


Autor programu


P.S.: Pokud Vás napadne nějaké vylepšení programu, neváhejte mě kontaktovat na vladimir@volko.cz. Budu se snažit ho implementovat do aplikace k Vaší spokojenosti.


2004-2009 © Vladimír Volko